Tema

Världens språk

I Sverige bor 1,8 miljoner personer som är ­födda i andra länder. Sammanlagt 201 olika. Nu ställs frågan hur biblioteken ska lyckas fullgöra ­ansvaret för den prioriterade målgruppen.

13 april 2018
Eleverna på Polhemsskolan i Gävle talar 48 olika modersmål. Skolbibliotekarien Sara Gagge försöker hålla ­så många av dem som möjligt i ­bibliotekets mediebestånd. Foto: Stéfan Éstassy.
Eleverna på Polhemsskolan i Gävle talar 48 olika modersmål. Skolbibliotekarien Sara Gagge (till höger) försöker hålla ­så många av dem som möjligt i ­bibliotekets mediebestånd. Foto: Stéfan Éstassy.