Ingår i temat Ministerns miljoner

Två kommuner kammade noll

Ministerns miljoner.Nästan alla kommuner som sökte pengar från Stärkta bibliotek fick bifall. De ansökningar som avslogs hörde framförallt till kommuner som redan fått bidrag för andra projekt. Bara två kommuner blev utan helt, och då på formella grunder.

20 september 2018 av Johanna Kvarnsell Stina Loman

Regeringssatsningen Stärkta bibliotek omfattar 750 miljoner som ska förstärka folkbiblioteken ute i landet både vad gäller utbud och tillgänglighet. I den första omgången fördelades drygt 153 miljoner till 198 kommuner. Det betyder att det delats ut ungefär hälften så mycket pengar som sökts.

I grafiken nedan har kommunerna slagits samman länsvis. Några har fått nästan full utdelning. Andra ned mot en tredjedel. Av alla kommuner som sökte var det bara två som blev helt utan medel.

Så fördelades medlen

Norrbotten fick nästan full pott. Västra Götaland fick en tredjedel av vad de sökte.

Varför gick det så bra för kommunerna i Norrbotten? 

– De kommuner i Norrbotten som har sökt medel har haft en klar bild över vilka deras ­behov är och har lyckats förmedla det i sina ansökningar”, säger  Birgitta Markusson, regionbibliotekschef i Norrbotten.

Hela listan på fördelningen:

Blekinge län:

Sökt belopp: 6 919 000

Beviljat belopp: 4 650 000

Dalarnas län:

Sökt belopp: 7 307 600

Beviljat belopp: 4 420 000

Gotlands län:

Sökt belopp: 4 500 000

Beviljat belopp: 3 200 000

Gävleborgs län:

Sökt belopp: 5 505 271

Beviljat belopp: 3 490 000

Hallands län:

Sökt belopp: 9 274 000

Beviljat belopp: 4 220 000

Jämtlands län:

Sökt belopp: 6 139 148

Beviljat belopp: 5 825 000

Jönköpings län:

Sökt belopp: 13 506 540

Beviljat belopp: 8 200 000

Kalmar län:

Sökt belopp: 2 084 380

Beviljat belopp: 1 905 000

Kronobergs län:

Sökt belopp: 8 957 500

Beviljat belopp: 5 000 000

Norrbottens län:

Sökt belopp: 3 581 753

Beviljat belopp: 3 540 000

Skåne län:

Sökt belopp: 37 907 799

Beviljat belopp: 13 280 000

Stockholms län:

Sökt belopp: 62 434 545

Beviljat belopp: 26 765 000

Södermanlands län:

Sökt belopp: 3 387 352

Beviljat belopp: 2 790 000

Uppsala län:

Sökt belopp: 6 390 544

Beviljat belopp: 5 550 000

Värmlands län:

Sökt belopp: 9 794 400

Beviljat belopp: 7 720 000

Västerbottens län:

Sökt belopp: 8 872 000

Beviljat belopp: 7 946 000

Västernorrlands län:

Sökt belopp: 8 091 400

Beviljat belopp: 5 200 000

Västmanlands län:

Sökt belopp: 10 240 825

Beviljat belopp: 5 199 000

Västra Götalands län:

Sökt belopp: 58 287 400

Beviljat belopp: 19 230 000

Örebro län:

Sökt belopp: 11 030 100

Beviljat belopp: 7 450 000

Östergötlands län:

Sökt belopp: 10 337 000

Beviljat belopp: 7 757 000

Åsa Veghed är nytillträdd kultur- och biblio­tekschef i Skara kommun, som tillsammans med Vetlanda är de enda som inte fick någon ansökan godkänd den här gången. I Skaras fall handlar det om att de inte har någon aktuell biblioteksplan.

– Min första prioritet är att göra klart vår biblioteksplan. Den är påbörjad, men har inte slutförts eftersom tjänsten som bibliotekschef har varit vakant. Sen ska vi söka igen den här omgången. Vi har renodlat det projekt som vi söker för och tydliggjort vilka målgrupper vi vill arbeta med. Nu söker vi pengar för en barn- och ungdomsbibliotekarie som kan arbeta utåtriktat mot framförallt språkgrupperna tigrinja, somaliska och arabiska.

Om det visar sig i återrapporteringen att bidragen inte använts som tänkt finns en risk att kommunerna blir återbetalningsskyldiga. Nina Ström, handläggare på Kulturrådet, tipsar om att i ett tidigt skede skicka in en reviderad projektplan om det behöver göras större förändringar.

– Det brukar lösa sig så länge du inte gör något helt annat än det som beviljats i ansökan och håller dig inom ramarna för projektets mål. Det kan till exempel vara att en kommun haft svårt att anställa ny personal – vilket de fått pengar för – och i stället behöver kompetensutveckla, säger hon.

I vår lämnar Kulturrådet en delrapport över fördelningen av statsbidraget och 2021 kommer en slutrapport med en samlad bild av bidragets effekter.

Se siffrorna i grafiken i faktarutan här intill. Grafik: Louise Bååth.
Läs också siffrorna i faktarutan här intill. Grafik: Louise Bååth.

Mer ur temat Ministerns miljoner