Vad gör expertnätverket för upphovsrätt?

FRÅGA EXPERTERNA.Expertnätverket för bibliotek och upphovsrätt berättar om sitt arbete med att bevakning och att bidra till höjd kompetens inom bibliotekssfären.

14 april 2020 av Redaktionen
Styrgruppen expertnätverket för upphovsrätt: Jenny Widmark, Malmö universitetsbibliotek, Inga-Lill Nilsson, Karlstads universitetsbibliotek och Cajsa Andersson, Lunds universitetsbibliotek.

Upphovsrättsfrågorna har blivit allt viktigare i det digitala medielandskapet. Det finns ett stort behov av stöd i frågor kring användning och spridning av såväl tryckt som digitalt material. EU:s upphovsrättsdirektiv har också ökat intresset för dessa frågor.

Syftet med nätverket är att fånga upp dessa frågor och öka intresset för upphovsrättsfrågorna och kompetensen men även att bevaka upphovsrättsfrågorna i samhället. Det finns ett stort behov men tyvärr få fortbildningsmöjligheter som är anpassade efter svenska förhållanden. Det finns med andra ord en stor kunskapstörst hos bibliotekarier och nätverket kan förhoppningsvis bistå med möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Upphovsrättsfrågorna är av den karaktären att det inte alltid finns ett tydligt svar. Man behöver förstå användarnas behov och ha en övergripande kunskap om såväl lagstiftning som licens- och avtalsfrågor. Lagstiftningen förändras långsamt men den digitala informationsspridningen förändras snabbt och ställer nya krav. Genom forskningsfinansiärernas krav på öppen vetenskap har det tillkommit flera komplexa frågeställningar som rör forskarnas upphovsrätt. Frågor rörande förlagskontrakt, open access varianter eller Creative commons licenser. Bibliotekens egna e-resurser och ökad open access-publicering ger nya möjligheter och biblioteken kan erbjuda alternativ istället för att enbart visa på begränsningar i lagstiftningen.

Ställ en fråga

Svensk biblioteksförenings expertnätverk presenterar sig i varje nummer av Biblioteksbladet. Vill du ställa en fråga till något av nätveken? Skicka den i så fall till bbl@a4.se så ser vi till att den kommer till rätt expert.

Det praktiska arbetet med upphovsrättsfrågor på högskolor och universitet handlar därför ofta inte om att tolka lagstiftning utan mer om att hantera olika typer av licenser, förlagsavtal eller helt enkelt att navigera mellan olika alternativ. Det handlar om att göra våra grupper av användare medvetna om att upphovsrätt är en biblioteksfråga och att ge dem kunskap för att själva hantera olika typer av upphovsrättsfrågor, en del av det vi kallar för informationskompetens.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk är öppna för alla medlemmar.

Det finns expertnätverk för:

Folkbibliotekschefer, Skolbibliotek, Statliga bibliotek, Barn- och ungdomsbibliotek, Digitala bibliotekstjänster, Bibliotekens arbete med ­mångspråk och nyanlända, Bibliotekens lärandemiljöer, Hbtq-frågor på bibliotek, Tidningar och tidskrifter på folkbibliotek, Tecknade serier på biblioteket, Bibliotek och upphovsrätt, Verksamhetsutvecklande metoder, IFLA, Service till studenter med läs- och skrivnedsättning, ­Studerande och nya bibliotekarier, Fängelsebibliotek, Bibliotek som har äppelhyllor, Ämnesbibliotekarier inom socialt arbete, sociologi och genusvetenskap, NISSAG.