Annonsera

Biblioteksbladet är Sveriges ledande branschtidskrift för och om bibliotek. Tidningen vänder sig till verksamma inom alla bibliotekstyper men även till beslutsfattare på kommunal, regional och statlig nivå samt kulturarbetare och kulturintresserad allmänhet.

Biblioteksbladet
• Utkommer med 6 nummer år 2020
• Har en TS-kontrollerad upplaga på 4 200 exemplar (2019)

 

Vill du annonsera i Biblioteksbladet, kontakta:

Catharina Persson, mediesäljare
MediaKraft AB
Tel nr 0704-21 02 80
Mejl: catharina.persson@mediakraft.se

Priser, mått och tekniska specifikationer hittar du här.

 

 

 

Platsannonsera?

Webb

Din platsannons visas på biblioteksbladet.se

Pris: 6.500 kr

Tidning + webb + facebook

Du får en kvartssida i tidningen (bredd 81 mm, höjd 100 mm) och din platsannons visas på biblioteksbladet.se och på facebook.com/biblioteksbladet

Pris: 10.500 kr

 

Utgivningsplan Biblioteksbladet 2020

Nummer               Material            Hos kund

Nr 1                        13 jan                     6 feb

Nr 2                        9 mars                   2 april

Nr 3                        20 april                 14 maj

Nr 4                        25 maj                   18 juni

Nr 5                         17 aug                   17 sept

Nr 6                         2 nov                    26 nov