Ny oa-modell kostsam för biblioteken

Kungliga Biblioteket har tecknat ett pilotavtal för öppet tillgänglig forskning. Avtalet börjar gälla den 1 juli och universitetsbiblioteken bär den största kostnaden.

25 augusti 2016 av Jennie Aquilonius
Tyska förlagets kontor i Berlin. Foto: deblik / Springer
Tyska förlagets kontor i Berlin. Foto: deblik / Springer

Bibsamkonsortiet och det tyska förlaget Springer har tecknat ett pilotavtal som kombinerar licens- och författaravgifter. Universitetsbiblioteken står för den största delen av notan men Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet bidrar också.

Alla stora svenska universitet deltar och forskarna får tillgång till drygt 1 650 hybridtidskrifter. Enligt Wilhelm Widmark, ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp och överbibliotekarie på Stockholms universitet, är den största förändringen att det nu blir enklare med open access för forskarna, deras artiklarna blir automatiskt öppet tillgängliga.

– Det blir dyrare för biblioteken eftersom de betalar både licens- och författaravgifter. Finansieringen är en fråga för varje enskilt lärosäte, säger han.

Projektet ska också utvärdera var pengarna till avgifterna kommer från och hur de fördelas. Wilhelm Widmark menar att systemet fortfarande är dyrt.

– Vi har gjort en prognos för hur mycket som kommer att publiceras i Sverige under avtalsperioden och betalar för det. Det blir billigare än om vi hade fortsatt att betala fler författaravgifter. Springer vågar testa en ny modell, men de tjänar inte mindre pengar än tidigare.

En annan förändring är att forskarna behåller upphovsrätten och kan publicera sina artiklar var de vill. I det tidigare licenssystemet gav de bort upphovsrätten till forskningspublikationen.

Modellen testas också vid Max Plank institutet i Tyskland, Nederländerna, Österrike och Storbritannien. Pilotavtalet fortsätter fram till december 2018.

– Det här är ett sätt att testa open access, men vi måste givetvis också testa andra alternativ framöver, säger Wilhelm Widmark.