Ny rapport: Flest folkbibliotek har stängts i Sverige

STATISTIK.Sverige är det land i Norden där flest folkbibliotek har stängt. Det visar en nypublicerad rapport där det också konstateras att flest bibliotek i förhållande till invånare finns på Åland.

5 maj 2020 av Annika Clemens
Biblioteket i Trångsund stänger i mitten av maj. Foto: Annika Clemens

Trångsunds bibliotek i Huddinge kommun stänger i mitten av maj. Kommunens kultur- och fritidsnämnd måste spara 2,3 miljoner kronor och Trångsundsborna hänvisas till biblioteket i Skogås.

Antalet folkbibliotek har minskat i alla de nordiska länderna sedan 2015. Den största minskningen syns i Sverige där 36 folkbibliotek försvann mellan 2015 och 2018.

Sverige har dock fortfarande flest folkbibliotek av de nordiska länderna. 2018 var siffran 1 109. Men i förhållande till befolkningen toppar Åland, följt av Norge och Finland. I Danmark finns minst antal folkbibliotek, endast 0,07 per tusen invånare. Det kan jämföras med Ålands, 0,54.

Antal folkbibliotek i Norden 2018

Sverige: 1 109 (per 1000 invånare: 0,11)

Finland: 736 (per 1000 invånare: 0,13)

Norge: 667 (per 1000 invånare: 0,13)

Danmark: 430 (per 1000 invånare: 0,07)

Färöarna: 18 (per 1000 invånare: 0,36)

Grönland: 17 (per 1000 invånare: 0,3)

Åland: 16 (per 1000 invånare: 0,54)

Island: Uppgift saknas

Det skriver Kulturanalys Norden i en rapport om folkbiblioteken som publicerades på tisdagen.

Åland är också den plats där flest boklån och flest biblioteksbesök görs per invånare. En genomsnittlig ålänning besöker biblioteket tio gånger per år, medan norrmännen endast besöker biblioteken knappt fem gånger per år och person. Ålänningarna lånar också mest fysiska böcker av nordborna, med 13 böcker i genomsnitt per person och år. Tätt följda av finländarna med tolv böcker per person och år. En genomsnittlig svensk lånar endast sex böcker om året, norrmännen och danskarna fem.

Lån av andra medier än böcker ligger på cirka ett per år, förutom i Finland där drygt tre lån per person görs  av andra medier varje år.

Enligt rapporten har också besökare och boklån minskat i takt med att antalet bibliotek har minskat. Totalt i Danmark, Finland, Åland, Norge och Sverige minskade antalet lån med 16 procent mellan 2010 och 2018.

Siffror finns också för folkbiblioteken på Grönland och Färöarna, men där är statistiken bristfällig. För Island saknas tillgänglig biblioteksstatistik.

Kulturanalys Norden

Kulturanalys är en statlig myndighet som utvärderar och analyserar effekter av förslag och genomförda åtgärder på kulturområdet i Sverige.

Kulturanalys Norden verkar på uppdrag av de nordiska kulturministrarna och finansieras av Nordiska ministerrådet. Myndigheten för kulturanalys är värdorganisation.

Kulturanalys Nordens uppdrag är att ta fram statistik och kunskapsunderlag till nytta för beslutsfattare.