Tema

Demokratins räddningstjänst

KRISBEREDSKAP.Samtidigt som coronapandemin plågar världen tas initiativ för att göra svenska bibliotek till en del av totalförsvaret. När brandmän släcker eld och sjuksköterskor räddar liv ska bibliotekspersonalen försvara statsskicket.

11 juni 2020